Formular za prigovor

FORMULAR ZA PRIGOVOR 

Naziv : Anima Arba

Sjedište : Palit 88, 51280 otok Rab

E-mail adresa: marin_malipalit@net.hr

U ___________, dana________________. 

Predmet: 

PRIGOVOR ZA PROIZVOD : 

_______________________________________________________________________________ 

Preslika valjanog računa o kupnji proizvoda; DA NE 

Kontakt potrošača: 

Ime i prezime : ______________________________________________________ 

Adresa : ________________________________________________________________________ 

mail : ____________________________________________________________ 

telefon : _________________________________________ 

Prigovor potrošača :